Projekter og udvikling

Projekter og udvikling

”Intet er umuligt. Det umulige tager bare lidt længere tid” 1


I år 2000 kom FN med sit bud på, hvordan man kan opnå målene for bekæmpelse af fattigdom i verden:

8 fælles mål, der skulle nås inden 2015. Nu tales der om nye mål for 2030, som skal afløse og være de endelige mål for udviklingen: Afskaffelse af absolut fattigdom, bekæmpelse af sygdom, forbedring af skolegang, rent vand osv…


I årtier har Abbé Pierres Klunsere ikke kun talt om det, men har ved vilje, engagement og handling skabt resultater i den store sammenhæng ved at tænke visionært.  En af visionerne har været at engagere sig på modtagernes præmisser og på disses ansvar.


Abbé Pierres Klunseres målsætning i sammenhæng med ulandsarbejdet i Kenya er:


 • Skabelse af en stabil vandforsyning, både til husholdningen og til vanding af afgrøder, og dermed en håndsrækning til de lokale landmænd.
 • En vandhane ved hvert hus og to vandspredere på marken.


Siden 1992 er der bygget og færdiggjort 13 vandtanke à 225.000 liter; konstruktionen er ca. 10 m i diameter og 5 m i højden med rørledninger og fordelingsbokse, som leder vandet ud til den enkelte forbruger. 


Alle  13 vandtanke er fuldt funktionsdygtige. Der er ca. 850 små landbrug med 5.000 direkte forbrugere, men inklusiv den del af befolkningen, der aftager afgrøder skabt af vandforsyningen, får ca. 11.000 personer glæde af projektet. Landbrugsprodukterne forsyner nærliggende byer og så den mere fjerntliggende storby Mombasa, som først og fremmest er aftager af gulerødder. Det er svært at få et eksakt tal for, hvor mange aftagere der er.


Disse små landbrug producerer:


 • Kål: 18.000 tons /år
 • Kartofler: 14.000 tons/år
 • Gulerødder: 3.000 tons/år
 • Haricots verts (grønne bønner): 1.800 tons /år
 • Bønner: 126 tons /år
 • Majs: 270 tons/år
 • Derudover 1.284.000 kg. mælk/år.


Mælken bliver anvendt i selve landet.


Den samlede produktion af afgrøder har ikke kun afskaffet sult. Den bidrager samtidig til forbedring af den almene sundhed.


Der er derfor i nærsamfundet etableret tre sundhedscentre, som bidrager til at kontrollere helbredstilstanden.


På baggrund af dette er grunden lagt til de unges uddannelse.


Derudover har Abbé Pierres Klunsere finansieret en brugt Toyota Pickup, som logistisk letter koordineringen mellem de forskellige involverede instanser og områder.


Ovennævnte er en udvikling, som lokalbefolkningen populært kalder:


“Step by step, the African way”.

I juni 2015 begynder etableringen af vandtank nr. 14 med et bidrag på 90.000 kr.


Med befolkningens egne ord er resultatet af vores indsats ikke bare stor men ”SO ENORMOUS”, og Abbé Pierres Klunsere har dermed igangsat en irreversibel udvikling, hvilket tydeligt kommer til udtryk i følgende udtalelse fra en kvindelig lokal beboer:


”Vi føler os nu økonomisk bemyndiget til at bestemme over eget og vores families liv.”


Abbé Pierres Klunsere støtter ikke en privat ulandsorganisation (en NGO) på lokaliteten, men støtter derimod befolkningen direkte på initiativ af de lokale beboere i flere nærliggende landsbyer, som har kendskab til særlige betingelser, der findes i områderne. Vandprojekterne er lykkedes, fordi befolkningen tager ansvar for planlægning, realisering, vedligeholdelse og drift.

Det er efterhånden mange penge, der er blevet overført i overensstemmelse med Abbé Pierres Klunseres visioner og målsætninger. Mellem 1992 og 2015 er der i alt tildelt 1.528.082kr. fra Abbé Pierres Klunsere, uden at klunserne nogensinde har modtaget statslige bevillinger til ulandsprojekter. Købsmoms udløser ikke nogen form for kompensationer, og den udgør trods alt ca. 1.670.000 kr. i årene 1991-2014.


Det beviser, at Abbé Pierres Klunsere:


 • har været ambitiøse nok i sine målsætninger;
 • at klunsernes arbejde fører til langsigtede resultater.Det er glædeligt men samtidig underligt, at FN og dets generalsekretær  ”anerkender” vores indsats samtidig med, at det officielle Danmark ikke gør det.

Der er i høj grad tale om en folkelig forankring, hvor det er passende at tale om en grøn vækst i regionsudvikling.


Et træ vokser ikke ind i himmelen alene ved hjælp af toppen, det vokser på grund af faste rødder. Heri ligger Abbé Pierres Klunseres målsætninger med frivillig engagement og genbrugsarbejde.


Takket være fleksibilitet og fællesværdier har klunserne kunnet opnå resultater, skabt omkring de grundliggende værdier i Emmaus-bevægelsen.


Abbé Pierres Klunsere skaber et helheds-resultat ud fra idealisme og professionalisme.


......................................................................................................................................

1 Debatten på DR2 den 29. nov. 2012: ”Fattigdom i rige og fattige lande”. 


© 2015 • Privacy Policy • Terms of Use