Om os

Abbé Pierres Klunsere


… startede i Aalborg i 1969 på Vissegård. I 1972 flyttede vi til gården "Vesterholt" ved Tylstrup. Der er vi endnu.

 

Abbé Pierres Klunsere er en del af den internationale Emmaus-bevægelse kaldet Emmaus International, grundlagt af Abbé Pierre og har søsterorga-nisationer i over 30 lande – fordelt over hele verden.

 

Abbé Pierres Klunsere udfører et socialt arbejde både lokalt og globalt, og dermed gør vi os synlige i både ind- og udland, og således er vi med til at sætte Danmark på verdenskortet.

 

Helt konkret består vores arbejde i at indsamle genbrugseffekter for derefter at sælge dem på vores månedlige loppemarked. Pengene fra loppemarke-derne går til udvikling af vandforsyning i Afrika samt at hjælpe akut gennem vores søster-organisationer, senest i Chile samt i Indien i forbindelse med tsunamikatastrofen.

 

Kunne du tænke dig, eller kender du nogen, som kunne have lyst til at ar-bejde som frivillig hos Abbé Pierres Klunsere, så kontakt os, der er også brug for din hjælp.


Husk at efter 23. marts 2015 er det tilladt for dagpengemodtagere at arbej-de op til 15 timer om ugen med frivilligt arbejde, som kan have karakter af lønarbejde, uden at blive trukket i dagpengene.

© 2015 • Privacy Policy • Terms of Use